Komputer i internet - język rosyjski

Tutaj znajdziesz słownictwo, które się przyda do wypowiedzi o plusach i minusach telewizji i komputera.

Najpierw wady:

компьютер/телевидение против komputer/telewizja przeciw
разрушает семейные связи osłabia więzi rodzinne
человек чувствует себя отчуждённым
не умеет найтись в реальной жизни
człowiek czuje się wyobcowany
nie umie znaleźć się w realnym
świecie
человек подвергается зависимости от
телевизора/компьютера
człowiek jest narażony na
uzależnienie od telewizora/komputera
трудности в общении с ровесниками trudność w kontakcie z rówieśnikami
дети растут тихими, замкнутыми, не
любят общаться с другими
dzieci rosną cieche, skryte, nie lubią
kontaktować się z innymi
бродя по Интернету дети подвергаются
опасности (порнография, сайты с
деструктивным содержанием)
surfując po internecie dzieci narażone są
na niebezpieczeństwo (pornografia,
strony o destrukcyjnej treści)
тратим деньги на прокат фильмов или
на компьютерные игры
tracimy pieniądze na wypożyczanie filmów
lub gry komputerowe
нет времени на увлечения nie ma czasu na pasje
смотрим телевизор бездельничая
oglądamy telewizję nic nie robiąc
большинство программ не заставляет
нас думать
większość programów nie zmusza nas
do myślenia

 

A teraz zalety:

компьютер/телевидение за
komputer/telewizja za
смотря вместе телевизор и обсуждая
программу или фильм семейные связи
становятся глубже
oglądając razem telewizję i omawiając
program lub film więzi rodzinne są coraz
głębsze
можно посмотреть воспитательные
программы
można obejrzeć programy edukacyjne
Интернет является средством быстрой
информации
internet jest środkiem szybkiej informacji
можно посмотреть фильм не выходя
из дома
można obejrzeć film nie wychodząc z domu
компьютерные программы помогают изучать
иностранные языки, можно учиться чему-то
новому
programy komputerowe pomagają uczyć się
języków obcych, można nauczyć się czegoś
nowego
с помощью Интернета можно связаться
со знакомыми во всём мире
za pomocą internetu można kontaktować
się ze znajomymi na całym świecie
можно по Интернету познакомить
интересных людей
można na internecie poznać ciekawych ludzi
часто телевизор или компьютер это
единственый друг для одиноких
często telewizor albo komputer to jedyny
przyjaciel dla samotnych
можно зарабатывать деньги не выходя из
дома
można zarabiać pieniądze nie wychodząc
z domu
работа с компьютером это одно из
требований на рынке труда
praca z komputerem jest jednym z wymagań
na rynku pracy
компьютерные программы облегчают работу programy komputerowe ułatwiają pracę
Zostaw komentarz:
Zaloguj się aby dodać komentarz. Nie masz konta? Zarejestruj się.