Komputer i internet - język rosyjski

Dzisiaj zajmiemy się uzależnieniami od środków przekazu:

Паша, у тебя есть компьютер? Pasza, czy ty masz komputer?
Конечно, Петя, ты представляешь себе
человека, у которого нет компьютера?!
Oczywiście, Pietia, czy wyobrażasz sobie
człowieka, który nie ma komputera?
Предаставляю, я очень редко ним пользуюсь.
У меня есть вопрос. Ты пользуешься Интернетом?
Wyobrażam, ja rzadko z niego korzystam.
Mam pytanie. Ty korzystasz z internetu?
Да, очень часто, а почему ты спрашиваешь? Tak, często, a dlaczego pytasz?
Я хочу проверить, зависим ли ты от Интернета? Chcę sprawdzić, czy jesteś uzależniony od
internetu?
Думаю, что нет. Я сижу пять-шесть часов
каждый день.
Myślę, że nie. Siedzę codziennie 5-6 godzin.
Это очень много. А ты знаешь, что зависимые
люди, никогда не признаются в болезни?
To bardzo dużo. A wiesz, że uzależnieni ludzie
nigdy nie przyznają się do choroby?
Знаю, но как мне узнать об этом? Wiem, ale jak mam się o tym dowiedzieć?
Давай прочитаем статью об интернет-зависимости. Przeczytajmy artykuł o uzależnieniu od internetu.

i przyglądamy się rozmowie ze specjalistą:

Что такое интернет-зависимость? Co to jest uzależnienie od internetu?
Интернет-зависимость это тогда, когда сидишь
перед компьютером большую часть дня и
существуешь не в реальной жизни, а в
киберпространстве. Такому человеку очень трудно выйти из Интернета.
Uzależnienie od internetu jest wtedy, kiedy
siedzisz przed komputerem większą część
dnia i funkcjonujesz nie w realu, a
cyberprzestrzeni. Takiemu człowiekowi trudno wyjść z internetu.
А что делает такой человек в Интернете? A co robi taki człowiek w internecie?
Он играет в игры он-лайн, знакомит новых людей, делает покупки. Gra w gry on-line, poznaje nowych ludzi, robi zakupy.
Как это влияет на его жизнь? Jak to wpływa na jego życie?
Он не различает киберпространства от реального
мира, страдает его личность, болеет депреcсией,
разрушаются семейные связи.
On nie rozróżnia cyberprzestrzeni od realnego świata,
cierpi jego osobowość, choruje
na depresję, więzi rodzinne ulegają rozluźnieniu.
Как помочь такому человеку? Jak pomóc takiej osobie?
Во-первых он должен признаться перед собой, что
он зависит от Интернета. Во-вторых он должен
хотеть лечиться.
Po pierwsze on powinien sam przed sobą się
przyznać, że jest uzależniony od internetu.
Po drugie on powinien chcieć się leczyć.
Кто помогает таким людям? Kto pomaga takim ludziom?
Психологи. Есть уже клубы как АА (анонимных
алкоголиков). Там они подвергаются лечению и
терапии.
Psycholodzy. Są już kluby takie jak AA
(anonimowych alkoholików). Tam są
leczeni i poddani terapii.

Ćwiczenia online:

Zostaw komentarz:
Zaloguj się aby dodać komentarz. Nie masz konta? Zarejestruj się.