Szkoła i przedmioty szkolne po rosyjsku

Na początek krótki dialog:

Катя, ты учишься в школе? Kasiu, ty się uczysz w szkole?
Да, я ученица второго класса лицея. Tak, jestem uczennicą drugiej klasy liceum.
Какие предметы ты любишь? Jakie lubisz przedmioty?
Я люблю историю и русский язык. Lubię historię i język rosyjski.
А какие предметы ты не любишь? A jakich przedmiotów nie lubisz?
Я не люблю математику и физику. Nie lubię matematyki i fizyki.

Zwróć uwagę, że jeśli chcemy zapytać o to, jakie przedmioty ktoś lubi lub nie, stosujemy konstrukcje:

przykłady pytań z zaimkiem jaki tłumaczenie
Какие предметы ты любишь? Jakie przedmioty lubisz?
Какой предмет ты любишь? Jaki lubisz przedmiot?

Zauważ, że zastosowaliśmy w pytaniu odpowiednio - zamimek pytający jakie? i jaki?

Większość przedmiotów szkolnych to rzeczowniki rodzaju żeńskiego zakończone na -ия. Należą one do I deklinacji, ale odmieniają się nieco inaczej.

rzeczowniki zakończone na -ия tłumaczenie
история historia
биология biologia
химия chemia
география geografia

Poniżej jeszcze parę przedmiotów szkolnych, które należą do kategorii rzeczowników zakończonych na -a i na spółgłoski. Te rzeczowniki będą się z kolei odmieniały, jak rzeczowniki z I deklinacji, jak znany ci rzeczownik mama:

rzeczowniki zakończone na -a i spółgłoskę tłumaczenie
математика matematyka
физика fizyka
физкультура w-f
русский, польский,
немецкий, французский язык
język rosyjski, polski,
niemiecki, francuski

Skupmy się teraz na odmianie rzeczowników zakończonych na -ия:

przypadek l. p. l. mn.
M. история истории
D. истории историй
C. истории историям
B. историю истории
N. историей историями
Msc. истории историях

I jeszcze kilka słów o czasowniku любить (lubić), który wymaga użycia po nim biernika. Dlatego mówimy люблю историю. W przypadku rzeczownika rodzaju męskiego, jak np. русский язык jego forma w bierniku jest taka sama jak w mianowniku, czyli oszczędzasz na odmianie:)

rodzaj żeński rodzaj męski
любить + B
люблю историю lubię historię люблю
русский язык lubię język rosyjski

A na sam koniec jeszcze jeden dialog:

Как часто у тебя английский язык? Kiedy masz angielski?
Каждый вторник и четверг. W każdy wtorek i czwartek
А биология? A biologię?
В каждую среду. W każdą środę.

W tym dialogu pojawiła się konstrukcja oznaczająca powtarzalność czynności. Jest to wyrażenie каждый z rzeczownikami rodzaju męskiego i каждая z rodzajem żeńskim:

rodzaj męski rodzaj żeński
каждый (день)
każdy (dzień) каждая (среда) każda (środa)

Ćwiczenia online:

Zostaw komentarz:
Zaloguj się aby dodać komentarz. Nie masz konta? Zarejestruj się.