, ćwiczenia z gramatyki rosyjskiej

Polecenie:

Wstaw odpowiednią końcówkę czasownika w czasie teraźniejszym

  1. Ольга и Павел учаться отлично.

  2. Чтобы хорошо варить мама учиться новым рецептам.

  3. К каким экзаменам вы учиться?

  4. Яцек учиться правилам дорожного движения.

  5. Наши дети хорошо учиться.

  1. На курсах английского языка мы учиться грамматике.

  2. Мне трудно учиться, когда мне мешают.

  3. Не говорите так громко, я учиться!

  4. учить стихотворения на память хорошее упражнение.

  5. Вы можете учиться вместе с нами.

Więcej ćwiczeń dla :
Zostaw komentarz:
Zaloguj się aby dodać komentarz. Nie masz konta? Zarejestruj się.