Odmiana rzeczowników семья (rodzina), письмо (przyjaciele) - język rosyjski

Rzeczownik семья (rodzina) odmieniaja się tak samo, jak rzeczowniki typu друзья (przyjaciele). Rzeczowniki te należą do I deklinacji i odmiana ich nie jest trudna, jeśli pamiętasz o miękkim znaku:)

A teraz odmiana:

przypadek l. p.
l. mn.
M. семья семьи
D. семьи семей
C. семье семьям
B. семью семьи
N. семьёй семьями
Msc. семье семьях

Z podobnym rzeczownikiem już się zetknęliśmy, był to artykuł, czyli статья.

Podam ci parę zdań z użyciem tego rzeczownika, będą to zdania zawierające odmianę przez kolejne przypadki:

M. Я очень люблю свою семью. Bardzo lubię (kocham) swoją rodzinę.
D. Дружнейшей семьи я не знаю. Nie znam bardziej przyjaznej rodziny.
C. Дай семье Лавровых мой адрес. Daj rodzinie Ławrowych mój adres.
B. На эту семью могу рассчитывать. Na tę rodzinę mogę liczyć.
N. С моей семьёй ездим на каникулы. Z moją rodziną jeździmy na wakacje.
Msc. Расскажи о своей семье. Opowiedz o swojej rodzinie.

Przejdźmy teraz do następnego rzeczownika czyli do listu. Ten rzeczownik rodzaju nijakiego należy do II deklinacji. Pamiętaj o tym, że akcent w tym wyrazie jest ruchomy, popatrz:

przypadek l. p.
l. mn.
M. письмо письма
D. письма писем
C. письму письмам
B. письмо письма
N. письмом письмами
Msc. письме письмах

Uff, te nieszczęsne rosyjskie akcenty. Niemniej jednak wszystko jest do opanowania:) Zobacz jeszcze ten rzeczownik w zdaniach w kolejnych przypadkach:

M. Вчера я получила письмо. Wczoraj dostałam list.
D. Письма маме я ещё на отправила. Nie wysłalam jeszcze listu do mamy.
C. Письму Наташи я долго присматривалась. Długo patrzyłam na list Nataszy.
B. Что это за письмо? Co to za list?
N. С письмом я получила открытку. Oprócz listu dostałam pocztówkę,
Msc. Вы говорите об этом письме? Czy mówicie o tym liście?

I to już wszystko o tych rzeczownikach.

Zostaw komentarz:
Zaloguj się aby dodać komentarz. Nie masz konta? Zarejestruj się.