Czasownik переписываться (korespondować) - język rosyjski

Mówiąc o pisaniu do kogoś listów czy e-maili zawsze można użyć czasownika pisać, który już świetnie znasz. My jednak pokusimy się o trudniejszą formę czasownika, czyli переписываться (korespondować):

l. p. l. mn.
я переписываюсь мы переписываемся
ты переписываешься вы переписываетесь
он
она
оно
переписывается они переписываются

Czasownik переписываться jest zwrotny w języku rosyjskim i wymaga on postawienia po nim narzędnika. Z tym sobie poradzimy, bo jak zwykle podam ci rzeczowniki twardotematowe rodzaju żeńskiego i męskiego i liczby mnogiej. A oto zdania:

Я переписуюсь с подругой. Ja koresponduję z koleżanką.
Петя переписывается с другом. Piotr koresponduje z kolegą.
Они переписываются со знакомыми. Oni korespondują ze znajomymi.

I to tyle na ten temat.

Zostaw komentarz:
Zaloguj się aby dodać komentarz. Nie masz konta? Zarejestruj się.