Film - dialogi w języku rosyjskim

Zacznijmy od dialogu:

Костя, ты смотрел последний фильм Владимира Хотиненко? Kostia, oglądałeś ostatni film Władimira Chotinienko?
А какой фильм? A jaki film?
"1612". Он рассказыает о временах смуты*. "1612" On opowiada o czasach smuty*.
Нет не слышал. А кто там играет? Nie słyszałem. A kto tam gra?
Играют известные русские актёры: Пётр Кислов,
Виолетта Давыдовская и другие.
Grają znani rosyjscy aktorzy: Piotr Kisłow, Wioletta Dawydowskaja i inni.
Я не знаю русских актёров. Nie znam rosyjskich aktorów.
В этом фильме играет польский актёр Михаил Жебровский. W tym filmie gra polski aktor Michał Żebrowski.
Это интересно. С удовольствием посмотрю. To interesujące. Z chęcią popatrzę.

* Czasy smuty to okres w historii Rosji, w którym dochodziło do walki o władzę. Po śmierci cara Iwana IV Groźnego jego następcą został umysłowo chory syn Fiodor. W jego imieniu rządziła rada regencyjna z Borysem Godunowym na czele. To własnie on pozbył się cara Fiodora i następcy tronu młodego Dymitra. Sam ogłosił się carem. W tym czasie Rosja przeżywała kryzys gospodarczy. Po kilkunastu latach do Rosji powraca podstawiony car Dymitr, który postanawia zająć należne mu miejsce. Pomagają mu w tym Polacy. Jest to jedyny okres w dziejach historii Rosji, kiedy na Kremlu panowali nie Rosjanie.

Teraz kupmy bilety na ten film:)

Дайте пожалуйста два билета на фильм
"1612" на восемь вечера.
Poproszę 2 bilety na film "1612" na 20.00.
К сожалению билеты на вечерние сеансы
кончились. Есть только утренние и дневные.
Я могу вам предложить два билета на сеанс
в четыре часа.
Niestety nie ma biletów na wieczorne seanse.
Są jeszcze bilety na projekcje poranne i popołudniowe.
Mogę panu zaproponować 2 bilety na seans o 16.00.
Дайте, пожалуйста, но если можно в заднем
ряду, подальше от экрана.
Poproszę. Można miejsca w ostatnim rzędzie, dalej od
ekranu?
Пожалуйста, последний ряд, места тридцатое
и тридцать первое. Вот ваши билеты.
Proszę. Ostatni rząd, miejsca 30 i 31. Oto bilety.
Спасибо, сколько с меня? Dziękuję, ile płacę?
Пятьдесят злотых. 50 złotych.

Warto jeszcze porozmawiać na temat wrażeń, jakie wywarł film na odbiorcach.

И как, понравился фильм? I jak, podobał się film?
Очень, особенно Михаил Жебровский. Он уверенно
исполнял свою роль. Можно сказать, что игра в таких
фильмах ему подходит.
Bardzo, zwłaszcza Michał Żebrowski.
On w sposób przekonujący grał swoją rolę.
Można powiedzieć, że pasują mu takie role.
Я тоже так думаю. Что же касается фильма я считаю,
что слишком много кровавых сюжетов.
Ja też tak myślę. Co się tyczy filmu, to
uważam, że było zbyt wiele krwawych scen.
Ты прав, но всё-таки это были жестокие времена.
А как ты относишся к музыке, снимкам?
Masz rację, ale to przecież były okrutne czasy.
A jaki jest twój stosunek do muzyki, zdjęć?
Музыка мне понравилась, снимки тоже, но честно
говоря я не люблю, как режиссёр показывает в
историческом фильме такую жестокость. И главная
героиня играла не совсем убедительно.
Muzyka mi się podobała, zdjęcia też, chociaż,
mówiąc szczerze nie lubię, kiedy w filmie
historycznym
pokazywane jest takie okrucieństwo.
I główna bohaterka grała niezbyt przekonująco.
Что же касается Давыдовской я могу с тобой согласиться.
Меня интересует, какой интерес вызовёт этот фильм
в Польше, ведь он показывает историю с точки зрения россиян.
Co się tyczy Dawydowskiej mogę się z tobą zgodzić.
Ciekawi mnie, jakie zainteresowanie wzbudzi film w Polsce,
przecież on pokazuje historię z punktu widzenia Rosjan.
Мне тоже интересно. Поговорим с друзьями на эту тему. Mnie też to ciekawi. Porozmawiamy z przyjaciółmi na ten temat.

Ćwiczenia online:

Zostaw komentarz:
Zaloguj się aby dodać komentarz. Nie masz konta? Zarejestruj się.