Czasowniki смотреть, снимать - język rosyjski

Z filmem jest powiązanych parę czasowników:

режиссировать+B reżyserować
ставить/поставить+B wystawiać/wystawić
играть/сыграть+B grać/zagrać
смотреть/посмотреть+B oglądać/obejrzeć
обожать+B uwielbiać
демонстрировать
продемонстрировать+B
emitować/wyemitować
wyświetlać

Zauważ, że powyższe czasowniki wymagają postawienia po nich słowa w bierniku. Masz również podane formy czasowników w formie niedokonanej i dokonanej. A teraz przeczytaj uważnie zdania z ich użyciem:

Анджей Вайда режиссирует известные
во всём мире фильмы.
Andrzej Wajda reżyseruje znane na całym świecie filmy.
Кто поставил этот фильм? Kto wyreżyserował ten film?
В этом фильме играют известные актёры. W tym filmie grają znani aktorzy.
Оля обожает эту комедию. Ola uwielbia tę komedię.
Что демонстрируется в кино Форум? Co jest emitowane w kinie Forum?
Что ты хочешь посмотреть? Co chcesz obejrzeć?

Zatrzymamy się teraz przy odmianie czasowników, a zwłaszcze przy tym, który ma sufiks -ова-. Przykładem niech będzie демонстрировать, czyli emitować:

l. p. l. mn.
я демонстрирую мы демонстрируем
ты демонстрируешь вы демонстрируете
он
она
оно
демонстрирует они демонстрируют

Już zetknęliśmy się z podobnymi czasownikami. Odmiana nie jest trudna, pamiętaj tylko, że bezokolicznik wygląda inaczej, a formy osobowe są bez sufiksu.

Odmieńmy teraz czasownik обожать uwielbiać. Należy on do I koniugacji.

l. p. l. mn.
я обожаю мы обожаем
ты обожаешь вы обожаете
он
она
оно
обожает они обожают

Na zakończenie zdania z ostatnim czasownikiem w połączeniu z rzeczownikami rodzaju żeńskiego, męskiego i nijakiego, a także liczby mnogiej:

Ты обожаешь рок-музыку? Czy ty uwielbiasz rock?
Они обожают кино. Oni uwielbiają kino.
Нина обожает носить платья. Nina uwielbia nosić sukienki.
Мама обожает цветы. Mama uwielbia kwiaty.

Końcówki rzeczowników to zmora każdego ucznia, ale jest na nie sposób:) Rzeczowniki rodzaju męskiego i nijakiego w bierniku mają taką samą formę jak mianownik. Rzeczowniki rodzaju żeńskiego mają końcówkę lub . Liczba mnoga jest już łatwa, bo podobna liczby mnogiej rzeczowników w języku polskim.

Zostaw komentarz:
Zaloguj się aby dodać komentarz. Nie masz konta? Zarejestruj się.