Zwierzęta - język rosyjski

Przeczytajmy rozmowę kolegów. Jeden jest właścicielem psa, drugi decyduje się na zakup zwierzątka.

Борис, у тебя много знакомых, у которых животное дома? Borys, czy masz wielu znajomych, którzy mają zwierzę w domu?
Да, у большинства собака или кошка. А почему спрашиваешь? Tak, większość ma psa, albo kota. A dlaczego pytasz?
Я хочу знать, почему люди заводят себе животных. Chcę wiedzieć, dlaczego ludzie decydują się na posiadanie zwierząt.
Это ясно: они умиляют нам жизнь, дети
у
чатся ответственности. У одиноких людей компания. Психологи утверждают,
что животные дарят нам то, чего мы лишены.
To jasne: one uprzyjemniają nam życie,
dzieci uczą się odpowiedzialności. Samotni
mają towarzystwo. Psycholodzy twierdzą,
że zwierzęta dają nam to, czego nam brak.
Я так себе думаю, что хорошо было бы завести
себе собаку. Я бы ходил на прoгулки.
Tak sobie myślę, dobrze by było sprawić sobie psa. Chodziłbym na spacery.
Это хорошая идея, не воображаю себе жизни
без моего Макса.
To dobry pomysł, ja nie wyobrażam sobie życia
bez mojego Maksa.

 

a teraz odwieczny spór: pies czy kot? ;-)

Настя, ты предпочитаешь собак, или кошек? Nastia, ty wolisz psy, czy koty?
Собак. Они всегда верные, живут вместе с человеком, помогают слепым, сторожат дом, помогают полиции, кабанам. Когда ты
выходишь на прогулки, ты заботишься о своём здоровье. А ты, Лена?
Psy. One zawsze są wierne, mieszkają
razem z człowiekiem, pomagają niewidomym,
pilnują domu, pomagają policji, pasterzom.
Kiedy wychodzisz na spacery dbasz o swoje zdrowie. A ty, Lena?
Я предпочитаю кошек, хотя они очень
требовательны, ходят по своей дороге. С другой
стороны они оказывают благотворное влияние
на здоровье человека.
Ja wolę koty, chociaż one są bardzo wymagające, chodzą swoimi drogami. Z drugiej strony mają zbawienny wpływ na zdrowie człowieka.
Ты права, Лена. Что бы тут не говорить, животные дома снимают с нас стресс и
отрицательную энергию.
Masz rację. Co by tu nie mówić, zwierzęta w domu zdejmują z nas stres i negatywną energię.
Да, животное дома это умиление для всех!
Tak, zwierzę w domu to radość dla wszystkich!

Ćwiczenia online:

Zostaw komentarz:
Zaloguj się aby dodać komentarz. Nie masz konta? Zarejestruj się.