, ćwiczenia z gramatyki rosyjskiej

Polecenie:

Wpisz właściwą końcówkę czasownika

  1. Животных можно использова по-разному.

  2. Собаки помога слепым, как проводники.

  3. В лучших питомниках развод породистых собак-чемпионов.

  4. Лошади перевоз тяжести на большие дистанции.

  5. Как ты использу свои знания?

  1. В цирке дрессиру диких животных.

  2. Думаю, что дочь уговорит меня и завед животное.

  3. Не знаю, как можно использова новые знакомства.

  4. Как ты мне помож ?

  5. Наша кошка легко дрессиру .

Więcej ćwiczeń dla :
Zostaw komentarz:
Zaloguj się aby dodać komentarz. Nie masz konta? Zarejestruj się.