Wyrażanie przyszłości w języku rosyjskim

Zacznijmy może od dwóch czasowników wyrażających plany:

планировать planować+bezokolicznik
хотеть chcieć+bezokolicznik

Czasownik планировать należy do I koniugacji i jego odmiana jest prosta, jeśli nie zapomnisz o tym, że zawiera on sufiks -ова-. Podczas odmiany przez osoby sufiks ten wypada:

l. p. l. mn.
я планирую мы планируем
ты планируешь вы планируете
он
она
оно
планирует они планируют

Czasownik хотеть jest trudniejszy, ponieważ jego odmiana jest mieszana. W liczbie pojedynczej odmienia się jak czasownik w koniugacji I, a w liczbie mnogiej jak czasownik w koniugacji II. Pełna odmiana poniżej:

l. p. l. mn.
я хочу мы хотим
ты хочешь вы хотите

он/она/оно

хочет они хотят

Ważna informacja: oba te czasowniki, kiedy mówimy o przyszłości potrzebują postawienia bezokolicznika. Podobnie masz w języku polskim, więc te czasowniki nie powinny sprawiać ci problemów.

Kiedy zechcesz poinformować o pewnych planach, możesz też użyć przyimka через. Tłumaczy się go jako za.

Na sam koniec podam ci przykłady zdań, które będą miały podobny sens, ale zastosujemy różne czasowniki:

Я планирую учиться в вузе. Planuję studiować.
Я хочу учиться в вузе. Chcę studiować.
Я буду учиться в вузе. Będę studiować
Через год я буду учиться в вузе. Za rok będę studiować.

Jak widzisz, masz parę opcji, ale najczęściej spotykana jest ostatnia.

Zostaw komentarz:
Zaloguj się aby dodać komentarz. Nie masz konta? Zarejestruj się.