Znak miękki ь i twardy ъ

Znaki ь (miękki) i ъ (twardy) nie są wymawiane, są to znaki graficzne.

Znak miękki ma za zadanie zmiękczać poprzedzającą go spółgłoskę, znak twardy pełni funkcję rozdzielającą. Szczegółowe informacje znajdziesz w dziale ortografia.

Wymowa połączeń literowych:

1. W poniższej tabelce przedstawię, jak różna może być wymowa spółgłosek z samogłoskami i znakami twardym i miękkim:

село [sieło] wioska
съел [sjeł] zjadł
сие [sije] ci (zaimek wskazujący)

Są jednak pewne zasady:

2. Połączenia сч, зч, жч wymawiamy jako miękkie sz':

счастье [ssz'astje] szczęście
мужчина [musz'ina] mężczyzna
извозчик [izwosz'ik] woźnica

3. Wyrazy что, пожалуйста wymawiamy następująco:

что [szto] co
пожалуйста [pażałsta] proszę

4. Zakończenia -ого, -его przymiotników rodzaju męskiego i nijakiego w dopełniaczu czytamy jako -owo, -ewo:

старого [starowo] starego
синего [siniewo] granatowego

5. Zakończenia czasowników zwrotnych -ться, -тся czytamy jak -csa, -tsa:

мыться [myt'csa] myć się
моется [mojetsa] myje się

6. Znak miękki po spółgłoskach ш, ч, ж nie zmienia wymowy tych spółgłosek:

мышь [mysz] mysz
ночь [nocz'] noc
ложь [łoż] kłamstwo

7. ч jest zawsze miękkie:

врач [wracz'] lekarz
ночь [nocz'] noc
Zostaw komentarz:
Zaloguj się aby dodać komentarz. Nie masz konta? Zarejestruj się.
Komentarze (1)

zaczyna się robić trudniej ;p