Odmiana czasownika troszczyć się, dbać po rosyjsku

Kiedy mówimy o zwierzętach, często używamy czasownika troszczyć się, dbać, czyli заботиться. Jest on dość ważnym czasownikiem, ponieważ nie odnosi się tylko do zwierząt, ale również ludzi.

Zapoznajmy się z jego odmianą:

l. p. l. mn.
я забочусь мы заботимся
ты заботишься выz заботитесь
он
она
оно
заботится они заботятся

Czasownik ten należy do II koniugacji i jest zwrotny. Na szczególną uwagę zasługuje forma 1 osoby liczby pojedynczej, która różni się odmianą od postałych osób. Pamiętaj też o końcówce zwrotnej.

Ponieważ forma podstawowa tego czasownika brzmi: заботиться (о ком? о чём?), występuje po nim wyraz w miejscowniku poprzedzonym samogłoską o. Jeśli po bezokoliczniku w nawiasie obok pytania pojawi się przyimek, to będzie on występował przed następnym wyrazem.

Na sam koniec przykłady zdań z użyciem tego czasownika i końcówki rzeczowników twardotematowych dla I, II, III deklinacji i liczby mnogiej. Końcówki zaznaczono kolorem:

przykłady użycia czasownika troszczyć się tłumaczenie
Я забочусь о маме. Troszczę się o mamę.
Сестра заботится о брате. Siostra troszczy się o brata.
Дети заботятся о мыше. Dzieci dbają o myszkę.
Мы заботимся о подругах. My troszczymy się o koleżanki.

Na szczęście końcówka miejscownika w rzeczownikach miękkotematowych, w liczbie pojedynczej jest taka sama. A liczba mnoga może mieć ewentualnie końcówkę -ях (wersja miękkotematowa).

Zostaw komentarz:
Zaloguj się aby dodać komentarz. Nie masz konta? Zarejestruj się.