Czas przeszły w języku rosyjskim

W języku rosyjskim, tak jak w polskim, rozróżniamy czasy przeszłe dokonane i niedokonane:

Вчера я прочитала книгу. Wczoraj przeczytałam książkę.
Вчера я читала книгу. Wczoraj czytałam książkę.

Czasowniki w czasie przeszłym odmieniają sie przez osoby i liczby. Każdy rodzaj ma inną końcówkę w czasie przeszłym. Liczba mnoga w języku rosyjskim jest jednakowa niezależnie od tego, czy daną czynność w przeszłości wykonywali chłopcy czy dziewczyny. Końcówki dla każdego rodzaju i liczby w czasie przeszłym są następujące:

zaimek czas przeszły tłumaczenie
он читал on czytał
она читала ona czytała
оно читало ono czytało
мы
вы
они
читали my, wy, oni czytali

Formy czasu przeszłego podane są dla 3 osoby liczby pojedynczej rodzaju męskiego, żeńskiego i nijakiego. Ale jeśli chłopak będzie mówił o sobie w 1 osobie, to forma czasownika w czasie przeszłym będzie taka sama jak podana dla rodzaju męskiego, np. я читал.

Tworzenie czasu przeszłego jest proste: od bezokolicznika odejmujemy jego końcówkę (w języku rosyjskim najczęściej występuje końcówka -ть) i na to miejsce wstawiamy końcówkę czasu przeszłego.

Trochę problemu mogą sprawić czasowniki zwrotne, które posiadają końcówki się dołączone do czasownika. Odmiana dla czasownika zwrotnego мыться (myć się) w czasie przeszłym wygląda następująco:

zaimek czas przeszły
czasownik zwrotny
tłumaczenie
он мылся mył się
она мылась myła się
оно мылось myło się
мы
вы
они
мылись myli się

W czasownikach zwrotnych w czasie przeszłym należy zwracać uwagę nie tylko na końcówkę czasu przeszłego, ale również formę czasu przeszłego. Jeśli będzie ona zawierała samogłoskę, to dodamy końcówkę zwrotną -сь.

Zostaw komentarz:
Zaloguj się aby dodać komentarz. Nie masz konta? Zarejestruj się.