Jaki?Jaka?Jakie? Pytania w języku rosyjskim

Zadając pytania związane z wyglądem używamy zaimków pytających. Przypominam, że na te pytania odpowiada przymiotnik:

zaimki pytające tłumaczenie rodzaj
какой jaki męski
какая jaka żeński
какое jakie nijaki
какие jakie liczba mnoga

Przykładowe pytania z wykorzystaniem zaimków pytających poniżej:

Аня, как выглядит твоя сестра? Ania, jak wygląda twoja siostra?
А что ты хочешь знать? A co chcesz wiedzieć?
Какие у неё волосы? Jakie ma włosy?
У неё длинные, светлые волосы. Ona ma długie, jasne włosy.
Какие у неё глаза? Jakie ma oczy?
У неё зелёные глаза. Ona ma zielone oczy.
Какой у неё нос? Jaki ma nos?
У неё прямой, маленький нос. Ona ma mały, prosty nos.
А какая у неё фигура? A jaką ma figurę?
У неё стройная фигура. Ona ma zgrabną figurę.

Pamiętaj, że zaimek pytający какой jaki? odmienia się przez osoby, przypadki i liczby! Pytając na przykład o włosy (jest to rzeczownik w liczbie mnogiej) używamy zaimka w liczbie mnogiej czyli какие?. Kiedy mamy do czynienia z rzeczownikiem w liczbie pojedynczej, najpierw określamy jego rodzaj.

Pytając o wygląd zewnętrzny stosujemy konstrukcję какой у (кого?) что?:

Pytania dotyczące wyglądu zewnętrznego tłumaczenie
- Какой у неё (него) нос? Jaki ona (on) ma nos?
- Какая у неё (него) рука? Jaką ona (on) ma rękę?
- Какое у неё (него) лицо? Jaką ona (on) ma twarz?
- Какие у неё (него) волосы? Jakie ona (on) ma włosy?

W tej konstrukcji występuje zaimek у, który powoduje zmianę w zaimku osobowym on, ona, oni. W tej konstrukcji zaimki te mają literkę n z przodu. Zaimki osobowe w tej konstrukcji używamy w dopełniaczu.

Ćwiczenia online:

Zostaw komentarz:
Zaloguj się aby dodać komentarz. Nie masz konta? Zarejestruj się.