Książki i gazety - dialogi w języku rosyjskim

Dzisiaj zajmiemy się czytaniem, prasy, książek i tym, co jest z tym tematem związane. Jak zwykle pomogą nam dialogi, które stanowią podpowiedź tego, jak możemy się porozumieć z Rosjaninem czy Rosjanką. Zaczniemy może od książek i tego, co lubimy czytać:

Люба, ты любишь читать книги? Luba, ty lubisz czytać książki?
Люблю, а ты Вера? Lubię, a ty Wiera?
Тоже. А какие книги ты читаешь? Też. A jakie książki czytasz?
Чаще всего я читаю романы и стихотворения.
Моя любимая поэтеса это Анна Ахматова. И
люблю читать Льва Толстого. А ты?
Najczęściej powieści i wiersze. Moja
ulubiona poetka to Anna Achmatowa. I lubię
czytać Lwa Tołstoja. A ty?
Я предпочитаю триллеры и детективы. Читаю
Дарью Донцову и Бориса Акунина. Совсем
другие литературные жанры, чем ты.
Ja wolę thrillery i kryminały. Czytam Darię
Doncową i Borysa Akunina. Całkiem inne gatunki
literackie niż ty.
Ты права, но мы любим читать это самое главное. Masz rację, ale my lubimy czytać, to najważniejsze.
Да, очень мало людей теперь читает книги.
Tak, teraz bardzo mało osób czyta książki.

Teraz zajmiemy się zapisem do biblioteki:

Здравствуйте, у вас можно взять книги на дом? Dzień dobry, czy można wypożyczyć książki?
Можно. А вы записаны в нашу библиотеку? Można. A jest pani zapisana do naszej biblioteki?
Нет, я хочу записаться. Что мне надо сделать? Nie, chcę się zapisać. Co muszę zrobić?
Заполните, пожалуйста этот бланк и предъявьте удостоверение личности. Proszę uzupełnić ten blankiet i pokazać dokument tożsamości.
Пожалуйста. Вот мой паспорт. Proszę. To mój dowód.
Хорошо. Теперь вы можете выбрать книги. Dobrze. Teraz może pani wybrać ksiązki.
На сколько дней я могу их взять? Na ile dni mogę je wypożyczyć?
На месяц. Na miesiąc.

 

Pozostała nam prasa. W tym dialogu kupimy gazetę "Argumenty i fakty" i jakiś kolorowy, znany też w Polsce magazyn:

Здравствуйте. Дайте пожалуйста Аргументы и
факты.
Dzień dobry. Poproszę "Argumenty i fakty".
Пожалуйста, что ещё? Proszę, co jeszcze?
Есть Независимая газета? Czy jest "Niezależna gazeta"?
Нет, но после пяти вы можете купить Вечернюю
Москву.
Nie, ale po piątej będzie "Wieczorna Moskwa".
Нет, спасибо. А есть Cosmopolitan? Nie, dziękuję. A jest "Cosmopolitan"?
Есть. Jest.
Дайте. Сколько с меня? Poproszę. Ile płacę?
Девяносто рублей. 90 rubli.

Nazw gazet nie musimy tłumaczyć, ale tu masz podane tłumaczenie, żeby wiedzieć, z jakimi tytułami gazet mamy do czynienia.

Ćwiczenia online:

Zostaw komentarz:
Zaloguj się aby dodać komentarz. Nie masz konta? Zarejestruj się.