Deklinacje rzeczownika - język rosyjski

Zaimka чей? (czyj?) używamy, kiedy pytamy o właściciela danego przedmiotu. Stosując ten zaimek warto wiedzieć, jakiego rodzaju czy liczby jest dany przedmiot. Poza tym odmienia się on przez rodzaje, liczby i przypadki.

Rozróżniamy następujące zaimki:

Rodzaje zaimków czyj?
чей? czyj? r. męski
чья? czyja? r. żeński
чьё? czyje? r. nijaki
чьи? czyi? l. mnoga

Zadając pytanie z użyciem tego zaimka należy sprawdzić, jakiego rodzaju jest rzeczownik, o który pytamy. Nie zadajemy przecież pytania Czyja to ołówek?, prawda? Dopasowujemy rodzaj zaimka do rodzaju rzeczownika. Schemat takiego pytania dla rodzaju męskiego można przedstawić w następujący sposób:

rodzaj męski zaimka rodzaj męski rzeczownika dalsza część pytania
Чей карандаш на столе?
Czyj ołówek na stole?

Spójrz na przykłady dialogów. Pytania z użyciem zaimków zostały podzielone na rodzaje. Znając rodzaj rzeczownika możemy według podanych schematów pytać o różne rzeczy.

1. Pytania z użyciem zaimka rodzaju męskiego чей?:

Pytania z użyciem zaika czyj?
Чей этот карандаш? Czyj to jest ołówek?
Это мой карандаш. To jest mój ołówek.
   
А пенал? Чей? A piórnik? Czyj?
Пётра. Piotra.

2. Pytania z użyciem zaimka rodzaju żeńskiego чья?:

Pytania z użyciem zaimka czyja?
Чья эта книга? Czyja ta książka?
Это книга мамы. To jest książka mamy.
   
Чья эта юбка? Czyja ta spódnica?
Моей сестры. Mojej siostry.

3. Pytania z użyciem zaimka rodzaju nijakiego чьё?:

Pytania z użyciem zaimka czyje?
Чьё это окно? Czyje to okno?
Это окно Юры. To jest okno Jurka.
   
Чьё это платье? Czyja ta sukienka?
Чьё? Сестры Оли. Czyja? Siostry Oli.

Rodzaje rzeczowników oznaczających ten sam przedmiot mogą różnić się w języku rosyjskim i polskim. Tak jest w przykładzie powyżej. Rzeczownik платье (sukienka) w języku rosyjskim jest rodzaju nijakiego, a w języku polskim rodzaju żeńskiego. Dlatego należy sprawdzić rodzaj rzeczownika, aby prawidłowo zadać pytanie.

4. Pytania z użyciem zaimka w liczbie mnogiej чьи?:

Pytania z użyciem zaimka czyi?
Чьи эти вещи? Czyje to są rzeczy?
Это вещи Марии и Ивана. To są rzeczy Marii i Iwana.
   
Чьи эти газеты? Czyje to są gazety?
Это газеты моих родителей. To są gazety moich rodziców.
Komentarze (1)

Świetnie, że wskazano akcent. Przez to materiał jest bardzo pomocny.

Zostaw komentarz:
Zaloguj się aby dodać komentarz. Nie masz konta? Zarejestruj się.