Zaimki osobowe w języku rosyjskim

Odpowiednikiem polskiego pytania Jak się nazywasz? jest rosyjska konstrukcja как (кого?) зовут?. Pytanie to może sprawić nam problem, ponieważ zamiast wyrazu pytającego kogo? powinniśmy wstawić odpowiedni zaimek osobowy, który występuje w bierniku. Zaimki osobowe w bierniku mają następujące formy:

Zaimki osobowe
w mianowniku
tłumaczenie w bierniku tłumaczenie
я ja меня mnie
ты ty тебя ciebie
он on его jego
она ona её jej
оно ono его jego
мы my нас nas
вы wy вас was
они oni их ich

 

A oto przykładowe dialogi z użyciem konstrukcji: Как тебя зовут? (Jak się nazywasz?)

Как тебя зовут? Jak się nazywasz?
Меня зовут Мария. Nazywam się Maria.
Как вас зовут? Jak się nazywacie?
Нас зовут Павел и Пётр. Nazywamy się Paweł i Piotr.

A tak pytamy o imię innej osoby. Poniżej podano przykład konstrukcji, w którym pytamy o imię żeńskie:

Как зовут твою маму? Jak ma na imię twoja mama?
Мою маму зовут Ирина. Moja mama ma na imię Irena.

W taki sposób dopytujemy się o imię męskie:

Как зовут твоего папу? Jak ma na imię twój tata?
Моего папу зовут Михаил. Mój tata ma na imię Michał.

Nie zapomnij o odmianie zaimka (tutaj: twoja, twój) i rzeczownika (w tym przypadku: mama, tata).

Zostaw komentarz:
Zaloguj się aby dodać komentarz. Nie masz konta? Zarejestruj się.