Czasownik poznawać się w języku rosyjskim

Czasowniki związane z konstrukcją poznawczą występują w dwóch formach: zwrotnej i bezzwrotnej.

Forma bezzwrotna używana jest wtedy, kiedy to ktoś nas z kimś poznaje. Wtedy jeden wyraz jest w bierniku (kogo) a drugi
w narzędniku (z kim).

знакомить zapoznawać kogoś z kimś
познакомить zapoznać kogoś z kimś

Odmiana czasownika bezzwrotnego знакомить w czasie teraźniejszym wygląda następująco:

знакомить - zapoznawać kogoś z kimś
l. p. l. mn.
я знакомлю мы знакомим
ты знакомишь вы знакомите
он/она/оно знакомит они знакомят

Czasownik знакомить często występuje z określeniami теперь teraz, никогда nigdy, часто często, время от времени czasami. Przykładowe zdania z użyciem tego czasownika i określeń poniżej w tabeli:

Я теперь знакомлю много людей. Ja teraz poznaję wiele osób.
Она часто знакомит друзей каждый год. Ona często co roku poznaje przyjaciół.
Вера никогда не знакомит новых подруг. Wiera nigdy nie poznaje nowych przyjaciółek.
Время от времени мы знакомим новых людей Czasami poznajemy nowych ludzi.

Formy zwrotnej używamy, kiedy to my sami wychodzimy z propozycją poznania kogoś. Wtedy słowo użyte po tym czasowniku występuje w narzędniku.

знакомиться zapoznawać się, poznawać się samemu
познакомиться zapoznać się, poznać kogoś samemu

Odmiana czasownika zwrotnego знакомиться w czasie teraźniejszym wygląda następująco:

знакомиться - zapoznawać się
l. p.
l. mn.
я знакомлюсь мы знакомимся
ты знакомишься вы знакомитесь
он/она/оно знакомится они знакомятся

Odmienia się on podobnie jak czasownik pierwszy, ale dołączona jest do niego końcówka zwrotna. W tabeli zaznaczona jest ona kolorem. Każda osoba ma inną końcówkę zwrotną.

Przykłady zastosowania tego czasownika w zdaniach:

Я люблю знакомиться. Lubię się zapoznawać.
Она познакомилась с Таней Ona zapoznała się z Tanią.
Они знакомятся с нашими друзьями. Oni poznają się z naszymi przyjaciółmi.

I na sam koniec tryb rozkazujący, który jest często używany w konstrukcjach poznawczych. Jest to zwrot poznaj się lub poznaj, który w języku rosyjskim wygląda następująco:

tryb rozkazujący czasowników tłumaczenie
знакомь poznaj
знакомь (тесь) poznajcie się
познакомь zapoznaj
(по) знакомьтесь zapoznajcie się

Przykłady zdań z czasownikami z tabeli podane są w zakładce "dialogi", ale dla lepszego zapamiętania parę kolejnych zdań:

Познакомь меня со своей подругой! Zapoznaj mnie ze swoją koleżanką!
Вы ещё не знакомы, знакомьтесь! Wy jeszcze się nie znacie, poznajcie się!
Komentarze (1)

3 tabela od góry jest masakra!!! to nie ma sensu w ogóle .. złe tłumaczenie!

Zostaw komentarz:
Zaloguj się aby dodać komentarz. Nie masz konta? Zarejestruj się.