Jak się nazywasz? wyrażenia po rosyjsku

Dzisiaj nauczymy się konstrukcji potrzebnych do zapoznawania się. Oto one:

1. Wyrażenia stosowane, gdy sami kogoś poznajemy:

Давай (те) познакомимся. Poznajmy się.
Будем знакомы. Poznajmy się.
Я хотел (ла) бы с тобой (с вами) познакомиться. Chciałbym (chciałabym) się z tobą (wami) poznać.
Мне хотелось бы с тобой (с вами) познакомиться. Chciałbym (chciałabym) się z tobą (z wami) poznać.
Давай (те) знакомиться. Poznajmy się.
Мы ещё не знакомы, как тебя зовут? My się nie znamy, jak masz na imię?

2. Wyrażenia stosowane, gdy jesteśmy komuś przedstawiani:

Познакомьтесь, пожалуйста! Poznajcie sie, proszę!
Познакомь (тесь) с моим другом (моей подругой)! Poznaj (cie) się z moim kolegą (koleżanką)!
Знакомьтесь! Poznajcie się!
Вы ещё не знакомы: это Павел, а это Аня. Wy jeszcze się nie znacie: to jest Paweł, a to Ania.

Spośród przedstawionych konstrukcji najczęściej stosowane są pierwsza i ostatnia... i chyba są one najłatwiejsze:)

A teraz dalsza część rozmowy:

Очень приятно! Bardzo mi miło!
Мне очень приятно с вами (c тобой) познакомиться. Bardzo mi miło się z wami (z tobą) poznać.
Я рад (a) с вами (c тобой) познакомиться. Cieszę się, że się z wami (z tobą) poznałem (łam).
Мы уже знакомы. My już się znamy.
А я вас (тебя) знаю. A ja was (ciebie) znam.
Как я рад (рада)! Tak się cieszę!

Teraz praktyka, czyli dialogi:

Мы ещё не знакомы, как тебя зовут? Nie znamy się, jak się nazywasz?
Меня зовут Катя, а тебя? Mam na imię Katia, a ty?
Меня зовут Таня. Очень приятно. Nazywam sie Tania. Bardzo mi miło.
Мне тоже. Mi też.

Kolejny dialog przedstawia sytuację, kiedy zostajemy komuś przedstawieni:

Знакомьтесь, пожалуйста: это Мария, а это Ольга. Poznajcie się: to jest Maria, a to Olga.
Очень приятно. Bardzo mi miło.
Мне тоже очень прятно. Mi też jest bardzo miło.
Хорошо, что мы познакомились Dobrze, że się poznałyśmy.

I jeszcze na koniec informacje odnośnie znaczenia zaimka Вы (wy).

W języku rosyjskim zaimek wy może pełnić dwie funkcje:
1. jako zaimek osobowy 2 osoby liczby mnogiej
2. jako forma grzecznościowa do osób nieznanych lub starszych (odpowiednik polskiego Pan/Pani)

Przykłady zastosowania zaimka Вы:

Вы хорошо думаете. Wy dobrze myślicie.
Это вы нам звонили? To Pan (Pani) do nas dzwonił (ła)?

Jak widać w ostatnim zdaniu, zaimek wy może odnosić się do kobiety i do mężczyzny.

Ćwiczenia online:

Zostaw komentarz:
Zaloguj się aby dodać komentarz. Nie masz konta? Zarejestruj się.