Wyrażanie przyczyny i skutku w języku rosyjskim

Wyrażanie przyczyny i skutku w języku rosyjskim odbywa się za pomocą przyimków. Wszystkie one mają podobne znaczenie. Oto przyimki:

из-за+D przez (kogoś)
от+D z (stan fizyczny)
по+C z (stan psychiczny)

Przejdźmy teraz do szczegółowego omówienia każdego z nich.

Przyimek из-за łączy się z następnym wyrazem w dopełniaczu. Oznacza on przyczynę obiektywną zaistniałego faktu. Żeby to powiedzieć bardziej przystępnie: tego przyimka używamy, kiedy na przykład ktoś lub coś stanie nam na przeszkodzie w realizacji zaplanowanej czynności. Popatrz, jak to wygląda w zdaniach:

przykłady użycia przyimka из-за tłumaczenie
Я опоздал в кино из-за тебя Spoźniłem się przez ciebie do kina.
Мы не пришли на встречу из-за
плохой погоды
Nie przyszliśmy na spotkanie
z powodu złej pogody.
Из-за болезни сестры я не мог спать. Z powodu choroby siostry
nie mogłem spać.

Przyimek от używany jest z rzeczownikiem w dopełniaczu. Stosowany jest dla wyrażenia przyczyny zaistnienia stanu lub zjawiska nie wynikającego ze świadomego zamiaru osób działających. Konstrukcja ta może wskazywać zewnętrzną przyczynę danego faktu. Innymi słowy zmiana danego stanu jest spowodowana czynnikami zewnętrznymi. Bywa, że czynnik zewnętrzny powoduje śmierć, zniszczenie itp. Popatrz na przykłady:

przykłady użycia przyimka от tłumaczenie
Мальчик крикнул от боли.
Chłopiec krzyknął z bólu.
Цветы погибли от мороза.
Kwiaty zmarzły od mrozu.
Мама поседела от горя.
Mama posiwiała ze smutku.

Przyimek по używamy z celownikiem. Najczęściej oznacza on psychiczne motywy działania. Oto przykłady:

przykłady użycia przyimka по tłumaczenie
Она забыла тетрадь по рассеянности.
Ona zapomniała zeszyt przez roztargnienie.
Маша опоздала на поезд по ошибке.
Masza spóźniła się na pociąg przez pomyłkę.
Мама не пришла на собрание по
уважительной причине.
Mama nie przyszła na zebranie z ważnego
powodu.

I to na tyle w tym dziale:)

Zostaw komentarz:
Zaloguj się aby dodać komentarz. Nie masz konta? Zarejestruj się.