Czasowniki wsiadać i wsiadać - język rosyjski

Kiedy już mówimy o podróżowaniu, nie możemy ominąć pewnych czasowników. Najpierw czasownik путешествовать (podróżować).
Jego odmiana w czasie teraźniejszym wygląda następująco:

l. p. l. mn.
я путешествую мы путешествуем
ты путешествуешь вы путешествуете
он
она
оно
путешествует они путешествуют

Czasownik путешествовать czyli podróżować należy do I koniugacji i może nam sprawić trochę problemu, ponieważ zawiera sufiks -ова-. W odmianie przez osoby zostaje on zastąpiony sufiksem -y-. Jeśli to zapamiętasz, nie będzie problemu z odmianą.

A teraz przkłady na to, jak można zastosować ten czasownik w zdaniach:

Ты любишь путешествовать? Lubisz podóżować?
Она часто путешествует. Ona często podróżuje.
Путешествия нравоучат. Podróże kształcą.

Z podróżą, a już zwłaszcza z podróżowaniem pociągiem i samolotem ściśle związane są czasowniki садиться (wsiadać) i сесть (wsiąść).

Zacznijmy od niedokonanego czasownika садиться (wsiadać), który w czasie teraźniejszym odmienia się następująco:

l. p. l.mn.
я сажусь мы садимся
ты садишься вы садитесь
он
она
оно
садится они садятся

Czasownik ten należy do II koniugacji. Zauważ, że dochodzi do zmiany w temacie w 1 osobie. Popatrz, jak można go użyć w zdaniach:

Я сажусь на поезд. Wsiadam do pociągu.
Садитесь, пожалуйста. Proszę siadać.

Przejdźmy teraz do drugiego czasownika, czyli сесть (wsiąść). Jest on czasownikiem dokonanym i utworzymy z niego czas przeszły lub przyszły prosty:

l. p. l.mn.
я сяду мы сядем
ты сядешь вы сядете
он
она
оно
сядет они сядут

Z najważniejszych czasowników to wszystko.

Zostaw komentarz:
Zaloguj się aby dodać komentarz. Nie masz konta? Zarejestruj się.