Czsowniki ruchu w języku rosyjskim

Czasowniki ruchu jak sama nazwa wskazuje, mówią o przemieszczaniu się. Można je ułożyć w pary. Zajmijmy się czasownikami везти wieźć i возить wozić:

osoba czasownik I koniugacji
везти
czasownik II koniugacji
возить
я везу вожу
ты везёшь возишь
он
она
оно
везёт возит
мы везём возим
вы везёте возите
они везут возят

Omówimy teraz poszczególne czasowniki. Najpierw weźmy czasownik везти wieźć. Należy on do I koniugacji. Podam ci parę przykładów użycia tego czasownika:

zastosowanie czasownika wieźć tłumaczenie
Он везёт бабушку в больницу. On wiezie babcię do szpitala.
Вы везёте подарки знакомым? Czy wieziecie prezenty znajomym?
Я везу покупки маме. Wiozę zakupy mamie.

Czasownik ten mówi o czynności jednorazowej i wykonywanej w chwili obecnej. W opozycji do niego stoi drugi czasownik wozić, który mówi o powtarzalności czynności. Popatrz, jak wygląda to w zdaniach:

zastosowanie czasownika wozić tłumaczenie
Он часто возит бабушку в больницу. On często wozi babcię do szpitala.
Вы возите подарки знакомым? Czy wozicie prezenty znajomym?
Каждый день я вожу покупки маме. Codziennie wożę zakupy mamie.

Czasowniki ruchu z I koniugacji najczęściej mówią o jednarozowej czynności, a z koniugacji II o wielokrotnej.

Weźmy jeszcze parę czasowników вести prowadzić i водить prowadzać. Ich odmiana poniżej:

osoba czasownik I koniugacji
вести
czasownik II koniugacji
водить
я веду вожу
ты ведёшь водишь
он
она
оно
ведёт водит
мы ведём водим
вы ведёте водите
они ведут водят

Zauważ, że te czasowniki są podobne poprzednich i trzeba uważać, aby ich nie pomylić. Mówią one o poruszaniu się, ale nie za pomocą środka transportu, tylko najczęściej na własnych nogach:

zastosowanie czasownika prowadzić tłumaczenie
Я веду сына в школу.
Prowadzę syna do szkoły.
Куда вы меня ведёте?
Dokąd mnie prowadzicie?
Они ведут здоровый образ жизни.
Oni prowadzą zdrowy tryb życia.

Czasownik prowadzać (druga kolumna) mówi o czynności rutynowej. Te same zdania z użyciem czasownika prowadzić nabierają znaczenia powtarzalności:

zastosowanie czasownika prowadzać tłumaczenie
Я вожу сына в школу.
Prowadzam syna do szkoły.
Вы всегда водите меня пo Старому
городу.
Zawsze prowadzacie mnie po Starym Mieście.
Они водят собаку на прогулку.
Oni prowadzają psa na spacer.

Weźmy na koniec jeszcze jedną parę czasowników: нести nieść i носить nosić. Ich odmiana poniżej:

osoba czasownik I koniugacji
нести
czasownik II koniugacji
носить
я несу ношу
ты несёшь носишь
он
она
оно
несёт носит
мы несём носим
вы несёте носите
они несут носят

Na sam koniec jeszcze zdania z użyciem tych czasowników. Tym razem podam ci te same zdania z różnymi czasownikami:

zastosowanie czasowników nieść i nosić tłumaczenie
Я несу покупки домой.
Niosę zakupy do domu.
Мама носит покупки домой.
Mama nosi zakupy do domu.
Что ты несёшь?
Co ty niesiesz?
Что ты носишь? Co ty nosisz?

To były najczęściej używane czasowniki ruchu. W innej lekcji masz jeszcze podaną odmianę czasowników jechać i jeździć.

Zostaw komentarz:
Zaloguj się aby dodać komentarz. Nie masz konta? Zarejestruj się.