Budowa pytania w języku rosyjskim

Dla określenia istot żywych, przedmiotów, zjawisk i pojęć abstrakcyjnych używamy rzeczowników.
Pytając o człowieka lub zwierzę (rzeczownik żywotny), zadajemy pytanie кто? (kto)
Pytając o przedmiot, zjawisko lub pojęcie abstrakcyjne (rzeczownik nieżywotny), zadajemy pytanie что? (co)
Pytając о osobę zadajemy proste pytanie, które zbudowane jest w ten sposób:

Schemat pytania z użyciem wyrazu pytającego kto?
Kto to jest?
Кто это? -

Odpowiadamy zgodnie ze schematem:

Schemat odpowiedzi na pytanie kto?
To jest mama
Это -
мама.

Podobnie postępujemy pytając o rzecz.

W języku rosyjskim bardzo często występuje domyślny czasownik być. Wystarczy spojrzeć na podane wyżej przykłady.

Możemy zadać też pytanie z użyciem zaimka wskazującego это. Zobacz, jak różnią się położeniem wyrazy w zdaniu:

Schemat pytania z użyciem zaimka wskazującego
Czy to jest mama?
- Это - мама?

Odpowiadamy w następujący sposób:

Schemat odpowiedzi twierdzącej na pytanie z użyciem zaimka wskazującego
Tak to jest mama.
Да это - мама.

Jeśli nasze pytanie nie jest zgodne z prawdą, to odpowiadamy zgodnie ze schematem:

Schemat odpowiedzi przeczącej na pytanie z użyciem zaimka wskazującego
Nie to nie jest mama.
Нет это не - мама.

Jeżeli zadajemy pytania i na początku zdania jest wyraz pytający, to akcent w pytaniu pada na wyraz pytający, a jeśli pytanie jest bez wyrazu pytającego, wówczas na słowo, o które nam chodzi.

Warto zwrócić też uwagę, że w języku rosyjskim nie występuje wyraz pytający czy? Jego rolę przejmuje intonacja. W zdaniu: Czy to jest mama? Rosjanin zaakcentuje wyraz mama podnosząc głos. Można w tym pytaniu zaakcentować różne słowa, w zależności od tego, o co konkretnie pytamy (o mamę, o to czy jest mama itp.).

pozostałe zakładki:
Zostaw komentarz:
Zaloguj się aby dodać komentarz. Nie masz konta? Zarejestruj się.