Imiona odojcowskie

Imię ojca w języku rosyjskim jest powszechnie stosowane. W Rosji zwracamy się do osób starszych i przełożonych używając właśnie imienia i imienia ojca (tzw. imię odojcowskie (отчествo). Możemy wyróżnić następujące sposoby tworzenia imienia odojcowskiego:

1. Tworzenia imienia odojcowskiego dla imienia zakończonego na spółgłoskę twardą:

Иван -ович Иванович
Iwan
sufiks Iwanowicz

Ten sposób tworzenia imienia odojcowskiego jest bardzo prosty. Dodajemy jedynie sufiks -ович (dla syna) lub -овна (dla córki) do tematu, czyli całego imienia ojca.
Dla córki, której tata ma na imię Иван imię odojcowskie będzie wyglądało następująco:

Иван -овна Ивановна
Iwan
sufiks Iwanowna

2. Tworzenie imienia odojcowskiego dla imion zakończonych na :

Игорь -евич Игоревич
Igor sufiks Igorewicz
Игорь -евна Игоревна
Igor sufiks Igorewna

W tym przypadku odrzucamy miękki znak i dodajemy sufiks -евич dla mężczyzny i -евна dla kobiety.


3. Tworzenie imienia odojcowskiego dla imion zakończonych na :

Сергей -евич Сергеевич
Siergiej
sufiks Siergiejewicz
Сергей -евна Сергеевна
Siergiej
sufiks Siergiejewna

W tworzeniu imienia odojcowskiego tą metodą pomijamy i dodajemy -евич lub -евна.

Tworzenie imienia odojcowskiego nie jest trudne. Należy tylko rozpoznać temat i dodać właściwą dla danego rodzaju końcówkę. Czasem zdarza się jednak, że w samym temacie dochodzi do zmian. Przykładem moga być imiona Michał i Paweł, które w języku rosyjskim utworzą następujące imiona odojcowskie dla dzieci:

Imię ojca Imię odojcowskie
dla syna
Imię odojcowskie
dla córki
Михаил Михайлович Михайловна
Павел Павлович Павловна

W imionach tych doszło do zmiany tematu. W imieniu Павел litera e zniknęła z tematu, a w imieniu Михаил и zostało zastapione й. Na szczęście takie zmiany w temacie nie zachodzą zbyt często.

Ćwiczenia online:

Zostaw komentarz:
Zaloguj się aby dodać komentarz. Nie masz konta? Zarejestruj się.