Stopień wyższy przymiotników w języku rosyjskim

W języku rosyjskim są dwie możliwości utworzenia stopnia wyższego przymiotnika: prosta forma i złożona.

Formę złożoną tworzymy następująco:

forma złożona
более (więcej) + stopień równy
(forma podstawowa przymiotnika)
менее (mniej)

Wyrazy более i менее nie odmieniają się, ale przymiotniki tak. Przymiotnik może być w rodzaju męskim, żeńskim, nijakim lub w liczbie mnogiej.

Popatrz teraz, jak można utworzyć stopień wyższy przymiotnika w sposób złożony:

Книга более интересная, чем фильм. Książka jest bardziej interesująca niż film.
Миша менее умный, чем Ваня. Misza jest mniej mądry niż Wania

Zapamiętaj zastosowaną powyżej konstrukcję porównawczą.Przejdźmy do prostego sposobu tworzenia stopnia wyższego przymiotnika. Nie jest ona trudna, tylko w niektórych przypadkach należy uważać.

Jeśli chcesz utworzyć stopień wyższy prostym sposobem, to do tematu przymiotnika dodaj końcówkę -ее.

Taki sposób jest możliwy tylko wtedy, kiedy nie dochodzi do żadnych zmian w temacie. Najczęściej można tak utworzyć przymiotnik, kiedy jego temat kończy się na spółgłoski, oprócz tych przypadków, w których zachodzi oboczność. Spójrzmy na ten najprostszy sposób tworzenia przymiotnika w stopniu wyższym:

stopień równy sufiks stopień wyższy znaczenie
stopień równy
умный -ее умнее mądry
интересный -ее унтереснее interesujący

Trochę trudniej przedstawia się sytuacja w przypadku przymiotników, w których dochodzi do zmian w temacie. W tabeli rozpisane są zmiany, jakie mogą zajść. To na te spółgłoski musisz uważać, kiedy będziesz stopniować przymiotnik:

oboczność stopień równy stopień wyższy znaczenie
stopień równy
г:ж дороГoй дороЖе drogi
д:ж молоДой молоЖе młody
зк:ж уЗКий уЖе wąski
к:ч коротКий короЧе krótki
т:ч круТой круЧе kręty
ст:щ проСТой проЩе prosty
х:ш глуХой глуШе głuchy

Uff, skończyliśmy najtrudniejszą część tego tematu, ale to jeszcze nie koniec.

Jak wspominajliśmy, gdy tworzysz stopień wyższy przymiotnika w sposób złożony, to wyraz более lub менее się nie odmienia, ale za to przymiotnik, niestety, tak. Podajemy przykładowy dialog, w którym użyte zostaną przymiotniki różnych rodzajów i w różnych przypadkach. Zwróć na nie uwagę:

Кто у вас в школе трудолюбивый? Kto u was w szkole jest pracowity?
Люба более трудолюбивая, чем Миша.
Он менее трудолюбивый. Найболее
трудолюбивым у нас есть Андрей.
Luba jest bardziej pracowita, niż Misza.
On jest mniej pracowity. Najbardziej
pracowity jest Andrzej.

 

Przejdźmy teraz do podsumowania drugiego, prostego sposobu tworzenia stopnia wyższego. Otóż, w stopniu wyższym nie rozróżnisz rodzaju użytego przymiotnika - wiadomo o tym dopiero z kontekstu:

Книга интереснее фильма. Książka jest bardziej interesująca, niż film.
Фильм интереснее книги. Film jest bardziej interesujący, niż książka.

Na sam koniec o przymiotnikach, których stopień wyższy tworzony jest nieregularnie. Są to przymiotniki dobry i zły:

przymiotnik w stopniu równym przymiotnik w stopniu wyższym
хороший лучше
плохой хуже

I to na tyle, jeśli chodzi o stopień wyższy przymiotnika:)

pozostałe zakładki:
Zostaw komentarz:
Zaloguj się aby dodać komentarz. Nie masz konta? Zarejestruj się.