Liczebniki porządkowe w języku rosyjskim

Liczebniki porządkowe tworzy się je od tematu liczebników głównych, dodając końcówki przymiotników. Sposób tworzenia liczebników porządkowych podany jest w tabeli. Końcówki rodzajowe zaznaczone są kolorem:

liczebnik/pytanie который? которая? которое? которые?
         
один первый первая первое первые
два второй вторая второе вторые
три третий третья третье третьи
семь седьмой седьмая седьмое седьмые
восемь восьмой восьмая восьмое восьмые
пятьдесят пятидесятый пятидесятая пятидесятое пятидесятые

Liczebnki porządkowe odpowiadają na pytania который? (który), которая? (która), которое? (które), которые? (którzy). W tabeli podane są liczebniki, które mogą sprawić największe problemy w tworzeniu liczebnika porządkowego. Na szczególną uwagę zasługują liczebniki 1, 2, 3, 7, 8. Warto również zwrócić uwagę na następujące informacje:

1. Liczebniki porządkowe złożone, jak 50, który jest jako ostatni w tabeli, tworzy się od dopełniacza liczebnika głównego, dodając końcówki przymiotnika.

2. Jeśli są liczebniki wieloczłonowe, to formę przymiotnika porządkowego przyjmuje ostatni człon:

двести сорок восьмой 248-y
двести сорок восьмая 248-a
двести сорок восьмое 248-e
двести сорок восьмые 248-i

3. Jeśli akcent pada na temat liczebnika porządkowego, to rodzaj męski tego liczebnika ma końcówkę -ый, na przykład первый.

4. Jeśli akcent pada na końcówkę liczebnika porządkowego, to rodzaj męski tego liczebnika ma końcówkę -ой, na przykład восьмой.

Poza tym, warto znać 3 konstrukcje, w których mogą wystąpić liczebniki:

Jeśli się pytamy, ile pięter jest w danym domu, to w odpowiedzi mamy liczebnik główny w formie podstawowej oraz odpowiednią formę rzeczownika piętro. Popatrz, jak to wygląda:

Сколько этажей в доме? Ile pięter jest w domu?
Один этаж.
Jedno.
Два, три, четыре этажа. 2, 3, 4 piętra.
Пять, одиннадцать этажей. 5, 11 pięter.

Rzeczownik piętro jest rodzaju męskiego. W połączeniu z określonymi liczebnikami przyjmuje formy takie jak powyżej. Jeśli liczebnik będzie miał na końcu 1, np. 31, 51, to forma rzeczownika będzie этаж, jeśli pięter będzie np 22, 63, 44 itp, to piętro będzie miało formę этажа.

Możemy również zapytać: Które to jest piętro? W odpowiedzi otrzymamy liczebnik porządkowy rodzaju męskiego w mianowniku:

Какой этаж? Które piętro?
Третий, восьмой. 3, 8.

Jest jeszcze jedna opcja, w której pytamy: na którym piętrze? Wtedy używamy liczebnika porządkowego rodzaju męskiego w miejscowniku:

На каком этаже? Na którym piętrze?
Первом. Pierwszym.
Втором. Drugim.
Третьем. Trzecim.
Седьмом. Siódmym.
Восьмом. Ósmym.
Сороковом. Czterdziestym.
Шестидесятом. Sześćdziesiątym.

Masz już wszystkie potrzebne opcje zastosowania liczebników porządkowych.

Zostaw komentarz:
Zaloguj się aby dodać komentarz. Nie masz konta? Zarejestruj się.