Liczebniki główne w języku rosyjskim

Na początek Rosja w liczbach, czyli parę pytań z zakresu wiedzy o tym kraju:

Ты знаешь, сколько человек живёт в России? Czy wiesz, ilu ludzi żyje w Rosji?
Точно не знаю, но где-то около ста сорока
миллионов.
Dokładnie nie wiem, ale około 140
milionów.
А территория России большая? Czy powierzchnia Rosji jest duża?
Очень, она занимает площадь семнадцать миллионов
квадратных метров, то есть одиннадцать процентов
площади мира.
Bardzo, ona zajmuje powierzchnię
17 mln. metrów kwadratowych,
czyli 11% powierzchni świata.
А сколько человек живёт в Москве? Ilu mieszkańców mieszka w Moskwie?
В Москве живёт почти одиннадцать миллионов человек. W Moskwie mieszka prawie 11 mln. ludzi.
Какая средняя зарплата в России? Jakie są średnie zarobki w Rosji?
Средняя зарплата это семнадцать тысяч рублей в месяц. Średnie zarobki wynoszą 17 tys. rubli.

Używając liczebników głównych należy pamiętać, że istnieją pewne reguły używania liczebnika tysiąc i miliard z liczbami 1, 2, 3, 4 i pozostałymi. Liczebnik tysiąc, który jest rodzaju żeńskiego, łączy się w następujący sposób z innymi liczebnikami:

liczebnik
w mianowniku
liczebnik
w dopełniaczu
tłumaczenie
одна тысяча одной тысячи 1 tysiąc
две, три, четыре
тысячи
двух, трёх, четырёх
тысяч
2, 3, 4 tysiące
пять, сорок тысяч пяти, сорока тысяч 5, 40 tysięcy

Każdy liczebnik powyżej pięciu występował w połączeniu ostatniego typu: 6 tysięcy, 1o tysięcy itp. W drugiej kolumnie masz liczebniki odmienione w dopełniaczu, a to dlatego, że często stosujesz właśnie tę formę, kiedy mówisz o liczbach w przybliżeniu. Słowa, które najczęściej wymagają postawienia liczebnika w dopełniaczu to:

около około
более więcej
менее mniej

Na sam koniec połączenia liczebnika milion, który jest rodzaju męskiego:

liczebnik
w mianowniku
liczebnik
w dopełniaczu
tłumaczenie
один миллион
одного миллиона 1 milion
два, три, четыре
миллиона
двух, трёх, четырёх
миллионов
2, 3, 4 miliony
пять, сорок миллионов пяти, сорока миллионов 5, 40 milionów

Podobnie będzie w przypadku liczebnika miliard. I jeszcze jedna ważna uwaga. Większość liczebników powyżej 5-ciu ma w dopełniaczu końcówkę .

Wrócimy jeszcze do liczebników, kiedy będziemy określać czas i daty. A na razie, to koniec:)

Ćwiczenia online:

Zostaw komentarz:
Zaloguj się aby dodać komentarz. Nie masz konta? Zarejestruj się.