Liczebniki główne w języku rosyjskim

Dzisiejszy temat jest trochę trudny, a to dlatego, że konstrukcji o której będziemy mówić nie ma w języku polskim. Zacznijmy od przykładów (w podanych zdaniach są wyrazy odmieniające się w odmianie twardotematowej):

два умных мальчика dwóch interesujących chłopców
четыре открытых окна cztery otwarte okna

Liczebniki 2, 3, 4 oznaczają ilosć przedmiotów lub osób w liczbie mnogiej. Przymiotnik występujący po nim jest w dopełniaczu liczby mnogiej, a rzeczownik w dopełniaczu liczby pojedynczej.

Jest to pewna nieścisłość, ponieważ najchętniej użylibyśmy rzeczownika w liczbie mnogiej. Gdybyśmy jednak tak postąpili byłoby to niepoprawne gramatycznie. Przymiotnik w tej konstrukcji będzie miał najczęściej końcówki -их, -ых, a rzeczownik , .
Ogólna zasada wygląda następująco:

liczebniki 2, 3, 4 + przymiotnik w D. l. mn. końcówki + rzeczownik w D. l. p. końcówki
два   умных -их, -ых   мальчика -я, -а

Jeszcze jedna bardzo ważna uwaga. Każdy liczebnik zakończony na 2, 3, 4 będzie tak samo używany w tej konstrukcji.
Dla porównania podam ci, jak to jest w przypadku rzeczowników rodzaju żeńskiego. Tutaj i przymiotnik, i rzeczownik są w mianowniku liczby mnogiej:

три интересные девушки trzy interesujące dziewczyny
две длинные юбки dwie długie spódnice

Na sam koniec: o innych liczebnikach i ich połączeniach z przymiotnikiem i rzeczownikami.

Od liczebnika пять (5), zarówno przymiotnik, jak i rzeczownik występuje w dopełniaczu liczby mnogiej.

Tak jest w przypadku, kiedy liczebnik jest w mianowniku i bierniku. Jeśli występuje w innym przypadku, to wtedy odmina jest zgodna z odmianą liczebnika. Poniżej znajdziesz połączenia liczebników, przymiotników i rzeczowników w rodzaju męskim, żeńskim i nijakim:

пять хороших учеников 5 dobrych uczniów
шесть хороших учениц 6 dobrych uczennic
семь закрытых окон 7 zamkniętych okien
Zostaw komentarz:
Zaloguj się aby dodać komentarz. Nie masz konta? Zarejestruj się.