Daty w języku rosyjskim

W dialogu w tym paragrafie pojawiły się 3 konstrukcje związane z określaniem czasu. Zacznijmy jeszcze raz od początku i uwzględnijmy formę liczebników, które będą w nich występowały.

Konstrukcja Какой год? jest najprostsza. Należy zwrócić uwagę na parę szczegółów. Najważniejszy jest tutaj rodzaj rzeczownika год (rok). To rodzaj męski i pytanie zaimka również jest w tym rodzaju. W odpowiedzi mamy liczebnik porządkowy rodzaju męskiego w mianowniku. Proste. Popatrz na podane daty. Podane są przykłady liczebników, które mogą sprawić najwięcej trudności. Z resztą sobie poradzisz. Przypominam jeszcze, że podając datę w tej konstrukcji odmieniasz OSTATNI liczebnik:

Какой год? Który rok?
Тысяча девятьсот первый. 1901
Тысяча восемьсот семьдесят второй. 1872
Две тысячи третий. 2003
Две тысячи седьмой. 2007
Тысяча восьмой. 1008

Z czym najczęściej jest problem? Na przykład nie mówimy pięćset jeden rok, tylko pierwszy. Liczebnik 3 ma miękką końcówkę. A w liczebnikach 7 i 8 jest miękki znak. Zapamiętaj. Poza tym, przyjrzyj się użyciu liczebników 1000 i 2000.

Przejdźmy teraz do drugiej konstrukcji: В котором году? (W którym roku?). Tutaj liczebnik będzie występował w miejscowniku. Podam ci te same daty co poprzednio, ale zastosowane w nowej konstrukcji. Łatwiej zauważysz zmiany:

В каком году? W którym roku?
В тысяча девятьсот первом. W 1901
В тысяча восемьсот семьдесят втором. W 1872
В две тысячи третьем. W 2003
В две тысячи седьмом. W 2007
В тысяча восьмом. W 1008

Mamy jeszcze jedną konstrukcję: Когда это было? (Kiedy to było?). W niej odnosimy się do wydarzeń, które już się wydarzyły. Udzielając odpowiedzi na to pytanie używamy liczebników z konstrukcji W którym roku?

Na sam koniec podam ci, jakie są wyrażenia związane z rokiem:

календарный год rok kalendarzowy.
круглый год cały rok
прошлый год ubiegły rok
текущий год bieżący rok
будущий год przyszły rok
високосный год przestępny rok

Zostaw komentarz:
Zaloguj się aby dodać komentarz. Nie masz konta? Zarejestruj się.