, ćwiczenia z gramatyki rosyjskiej

Polecenie:

Wybierz właściwą formę rzeczownika

  1. Иди к   и запишись на экзамен.

  2. Экономический   пользуется успехом.

  3. Варвара,   провалилась на экзамене.

  4. Студенты обратились к   за помощью.

  5. Мама вспонинает, что всегда хотела стать  .

  1. Занеси зачётную книгу в  .

  2. Много   выходит замуж будучи в вузе.

  3. Вы знаете   Кирова?

  4. Профессор читал   студентам.

  5. Ариона собирается пойти на   физики.

Więcej ćwiczeń dla :
Zostaw komentarz:
Zaloguj się aby dodać komentarz. Nie masz konta? Zarejestruj się.