Krótkie pytanie o podawanie daty

Czy w języku rosyjskim zawsze trzeba przy podawaniu daty używać rodzaju nijakiego (bo np. пятое (число) февраля)?
Czy i dlaczego nie może to być пятый (день) февраля?