, ćwiczenia z gramatyki rosyjskiej

Polecenie:

Wybierz właściwy przyimek

  1.   головой кружились ласточки.

  2. Татьяна живёт   нами.

  3.   наших знакомых есть кошка.

  4. Чашка стояла   столе.

  5. Люди стояли   очереди за билетами.

  1.   нами висит люстра.

  2. Что у нас   обед?

  3. Мария родилась   сентябре.

  4.   котором году ты родился?

  5.   подоконнике лежит компакт-диск.

Więcej ćwiczeń dla :
Zostaw komentarz:
Zaloguj się aby dodać komentarz. Nie masz konta? Zarejestruj się.