, ćwiczenia z gramatyki rosyjskiej

Polecenie:

Wstaw właściwą formę czasownika

  1. Вы   в Париж?

  2. А вы уже  ?

  3. Думаю, что мы   на каникулы на Кипр.

  4. Скажите, где   багаж?

  5. Мы   к вам завтра.

  1. Вы можете мне   багаж?

  2. Когда  

  3. На какие острова вы  ?

  4. Мы не можем   из-за снегопада.

  5.   в далёкий путь требует много приготовлений.

Więcej ćwiczeń dla :
Zostaw komentarz:
Zaloguj się aby dodać komentarz. Nie masz konta? Zarejestruj się.