, ćwiczenia z gramatyki rosyjskiej

Polecenie:

Wybierz właściwą formą brakującego w zdaniu słowa

  1. Что-то вам  ?

  2. Вы можете взвесить 200 граммов  ?

  3. Я не знаю, сколько   мне надо.

  4. Вам надо заплатить 500  .

  5. Сколько с  ?

  1. Вам надо заплатить в  .

  2. Нарежьте, пожалyйста 300   сыра!

  3. Дайте мне хлеб и четыре  !

  4. В каком магазине вы   покупки?

  5. Что ты всегда покупаешь на  ?

Więcej ćwiczeń dla :
Zostaw komentarz:
Zaloguj się aby dodać komentarz. Nie masz konta? Zarejestruj się.