, ćwiczenia z gramatyki rosyjskiej

Polecenie:

Wybierz właściwą formą brakującego w zdaniu słowa

  1. Что-то вам ?

  2. Вы можете взвесить 200 граммов ?

  3. Я не знаю, сколько мне надо.

  4. Вам надо заплатить 500 .

  5. Сколько с ?

  1. Вам надо заплатить в .

  2. Нарежьте, пожалyйста 300 сыра!

  3. Дайте мне хлеб и четыре !

  4. В каком магазине вы покупки?

  5. Что ты всегда покупаешь на ?

Więcej ćwiczeń dla :
Zostaw komentarz:
Zaloguj się aby dodać komentarz. Nie masz konta? Zarejestruj się.