, ćwiczenia z gramatyki rosyjskiej

Polecenie:

Wybierz właściwą formę rzeczownika

  1. Как ты себя ?

  2. Мама чувствует себя .

  3. Вчера у меня болели .

  4. У меня высокая .

  5. Ты был вчера у ?

  1. Я долго лежала в .

  2. Врач пришёл на .

  3. как долго ты болела?

  4. У мамы повышенная .

  5. Меня вчера .

Więcej ćwiczeń dla :
Zostaw komentarz:
Zaloguj się aby dodać komentarz. Nie masz konta? Zarejestruj się.