, ćwiczenia z gramatyki rosyjskiej

Polecenie:

Wybierz odpowiedni wyraz pytający. Rozróżniamy rzeczowniki żywotne i nieżywotne

  1. Это стол. это?

  2. Это моя мама. это?

  3. Это моя подруга. это?

  4. Это мои друья. это?

  5. Письмо написал Пётр. написал письмо?

  1. Я пишу стихотворение. пишет стихотворение?

  2. Мои родители это Мария и Ян. твои родители?

  3. Я хочу играть. ты хочешь делать?

  4. Мирек из Польши. из Польши?

  5. Это книга для мамы. это за книга?

Więcej ćwiczeń dla :
Zostaw komentarz:
Zaloguj się aby dodać komentarz. Nie masz konta? Zarejestruj się.