, ćwiczenia z gramatyki rosyjskiej

Polecenie:

Wybierz odpowiedni wyraz pytający. Rozróżniamy rzeczowniki żywotne i nieżywotne

  1. Это стол.   это?

  2. Это моя мама.   это?

  3. Это моя подруга.   это?

  4. Это мои друья.   это?

  5. Письмо написал Пётр.   написал письмо?

  1. Я пишу стихотворение.   пишет стихотворение?

  2. Мои родители это Мария и Ян.   твои родители?

  3. Я хочу играть.   ты хочешь делать?

  4. Мирек из Польши.   из Польши?

  5. Это книга для мамы.   это за книга?

Więcej ćwiczeń dla :
Komentarze (1)

W zdaniu 4. powinno być Это мои друзья.

Zostaw komentarz:
Zaloguj się aby dodać komentarz. Nie masz konta? Zarejestruj się.