Regulamin forum

Serwis ang.pl Szlifuj swój angielski (oraz poddomeny: niemiecki, hiszpański, francuski, włoski, rosyjski) udostępnia swoim zalogowanym użytkownikom możliwość korzystania z niniejszego forum dyskusyjnego (dalej zwanego Forum).

Jest to miejsce nauki, poprawy błędów, szukania porady, wymiany informacji, myśli, spostrzeżeń na tematy szeroko pojęte i związane z nauką języków obcych i przebywaniem poza granicami Polski.

Każda osoba korzystająca z forum zobowiązana jest do przestrzegania poniższego Regulaminu:

§1 Zasady ogólne

1. Odczyt wpisów dostępny jest dla wszytkich użytkowników zalogowanych i niezalogowanych, pełne korzystanie z Forum (możliwość publikowania wpisów, ocenianie, zgłaszanie do moderacji) możliwe jest wyłącznie dla użytkowników zarejestrowanych i zalogowanych w serwisie.

2. Użytkownik publikuje swoje wpisy wyłącznie na własną odpowiedzialność. Właściciel serwisu ang.pl nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za treści zamieszczane przez użytkowników na Forum.

3. Informujemy, że w naszej bazie zapisujemy szczegóły każdego wpisu takie jak: adres IP i nazwa hosta z którego został dokonany wpis oraz dokładna data i godzina wpisu.

4. Nie udostępniamy danych użytkowników firmom czy osobom prywatnym, jednakże zastrzegamy sobie prawo przekazania danych użytkownika oraz szczegółów jego wpisów na żądanie uprawnionych organów w przypadku wszczęcia postępowania mającego związek z wpisami na Forum.

5. Niedopuszczalne jest umieszczanie na łamach Forum wpisów sprzecznych z prawem, związanych z pornografią, używkami, wzywających do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej itp. oraz treści faszystowskich, wulgarnych, propagujących przemoc, obrażających uczucia religijne, naruszających prawa autorskie, prawa innych osób itp.

6. Nie tolerujemy korzystania z Forum przez jedną osobę pod wieloma założonymi loginami - jeśli taka sytuacja zostanie wykryta konta zostaną zablokowane.

§2 Pisanie na Forum

1. Na Forum obowiązują zasady netykiety, zasady kultury (także języka) i współżycia społecznego.

2. Zakładając nowy temat prosimy o precyzyjne określenie problemu oraz zawartości w tytule, niemile widziane są tematy w stylu "Pomocy", "Mam problem", itp. Tematy niespełniające tego warunku mogą zostać usunięte.

3. Należy zakładać tematy w odpowiednich dla nich działach. Wątki zakładane w niewłaściwych działach będą przenoszone do odpowiednich kategorii przez administratorów i moderatorów Forum lub usuwane.

4. Zabronione jest wysyłanie wielu wiadomości o takiej samej lub podobnej treści oraz wielokrotne publikowanie tego samego wpisu w różnych działach.

5. Unikaj wpisów pisanych w dużej części wielkimi literami. Takie wpisy w netykiecie oznaczają krzyk lub używanie podniesionego tonu.

6. Forum nie jest miejscem do umieszczania wpisów reklamowych. Takie wpisy są bezwzględnie usuwane. Dotyczy to także sygnatur pod wpisami, na tym Forum takie sygnatury nie są dozwolone i będą usuwane.

7. Prosimy o świadome publikowanie własnych danych osobowych, numerów telefonów, adresów email itp. Wszystkie te dane będą dostępne w Internecie, zostaną zaindeksowane przez wyszukiwarki internetowe i trudne będzie ich późniejsze usunięcie.

8. Mile widziany jest własny wkład i przedstawienie prób rozwiązania problemu, taki wysiłek jest doceniany przez innych użytkowników i znacznie zwiększa szanse otrzymania sensownej pomocy. Uwaga: przy prośbach o przetłumaczenie takim wkładem NIE jest przedstawienie tłumaczenia z translatora!

9. Jednocześnie nie zabraniamy próśb o pomoc bez własnego wkładu, na Forum udostępniamy dział "Brak wkładu własnego" gdzie taki temat powinien zostać umieszczony i gdzie użytkownik jasno informuje, że oczekuje pomocy bez zadania sobie trudu poradzenia z problemem.

10. Nie obrażaj, nie wyśmiewaj, nie atakuj, nie prowokuj nikogo swoimi wpisami, nie bądź wulgarny. Takie wpisy będą usuwane a konto użytkownika może zostać zablokowane lub ograniczone. Jeśli nie podoba Ci się wpis lub styl innego użytkownika zgłoś taki wpis do moderacji lub zignoruj wątek.

11. Niemile widziane jest nabijanie postów, pisanie w wątkach dla samego pisania bez związku z tematem lub dotyczące innych użytkowników. Użytkownicy notorycznie nabijający wpisu otrzymają ostrzeżenie.

12. Traktuj innych uczestników tak, jak sam chciałbyś być traktowany.

§3 Moderacja i usuwanie konta

1. Moderatorzy Forum mają prawo do kontrolowania treści wpisów, ich edycji oraz usuwania w przypadku naruszenia niniejszego Regulaminu.

2. Każdy wpis może zostać zgłoszony do moderacji przez użytkownika Forum. Wszelkie uwagi i zgłoszenia będą rozpatrywane przez administrację Forum w miarę możliwości bezzwłocznie. Opcja zgłaszania dostępna jest przy każdym wpisie pod ikonką

3. Z zasady NIE usuwamy wpisów, prosimy o świadome korzystanie z Forum.

4. Użytkownik może zgłosić prośbą o edycję lub usunięcie swojego wpisu wraz z uzasadnieniem, w wyjątkowych przypadkach administracja Forum może przychylić się do takiej prośby (w szczególności dotyczy to próśb usunięcia danych osobowych lub nieaktualnego ogłoszenia).

5. Użytkownik może w każdej chwili zamknąć swoje konto, zostanie ona zablokowane bez możliwości przywrócenia jednakże nie oznacza to usunięcia wpisów użytkownika!

§4 Ostrzeżenia i kary

1. Administracja serwisu zastrzega sobie prawo podjęcia działań wobec użytkowników naruszający postanowienia niniejszego Regulaminu poprzez zablokowanie dostępu.

2. Zablokowanie dostępu może zostać zrealizowane w następujący sposób:

- zablokowanie loginów na czas określony lub bezterminowo

- zablokowanie dostępu do serwisu poprzez m.in. zablokowanie adresu IP

§5 Postanowienia końcowe

1. Właściciel serwisów ang.pl zastrzega sobie prawo do modyfikowania niniejszego Regulaminu. Zmiany wchodzą w życie w momencie ich opublikowania w serwisie.