Dość stary dokument - prośba o odczytanie

Temat przeniesiony do archwium
Witam,

Muszę przetłumaczyć dość stary dokument, pisany jeszcze starszą wersją rosyjskiego języka. Ja sam znam rosyjski, ale tekst pisany jest bardzo niewyraźny. Być może jest tu ktoś, kto bardziej orientuje się w takim piśmie.

Plik znajduje się tu: http://www.filedropper.com/img2[tel]new

Jest to tylko jedna strona, tekstu jest ogólnie niewiele, ale ciężko mi go odczytać. Poniżej zamieszczam to, co odczytałem + puste miejsca. Przetłumaczyć będę umiał sam, ale proszę o możliwą pomoc w odczytaniu tekstu i uzupełnieniu luk. W tabelce w pliku jest też tekst drukowany, ale to nie stanowi problemu.

1. kolumna

19 Бернатовичов

2. kolumna

11

3. kolumna

Тысяча восемьсот семьдесят третьего, февраля 11-го дня в --- Римско-Католическом приходском достатке (?). --- по --- оглашению --- ---. Первое 21-го, второе 28-го января и третье 2-го сего месяца пред нарядом (?) по литургии --- ---

4. kolumna

--- Марцина (Marcina) Бернатовича --- 30 (?) Ж--- с Антониною Василевскою девицею (?) --- --- 20 (?) обоих сего--- приход--- по (?) --- предварительно строгого ся (?) --- сторо--- --- --- следования апреля --- --- --- --- --- --- согласию --- --- ---

5. kolumna

--- --- --- --- --- --- --- --- торжественно --- --- --- --- --- --- --- ---

« 

Pomoc językowa

 »

Nauka języka rosyjskiego