pomoc z tłumaczeniem - prezentacja o historii Rosji i symbolach

Temat przeniesiony do archwium
Witam,
Wykonuję prezentację na lekcje rosyjskiego i potrzebuje pilnej pomocy z sprawdzeniem czy poniższe zwroty przetłumaczone są poprawnie.
История и Символы России - Historia i Symbole Rosji
Царствование Петра I Великого - Panowanie Piotra I Wielkiego
Николай I-Mikołaj I
Революции и Советский Союз-Rewolucje i ZSRR
Война и настоящее-Wojny i współczesność
Гимн России- Hymn Rosji
Медведь, водка и валенки-Niedźwiedź, wódka i walonki
Кремль и церковь-Kreml i cerkiew
Спасибо за внимание!- Dziękuję za uwagę!

« 

Pomoc językowa