Present Continuous zastosowanie – ćwiczenia z angielskiego

Polecenie:

Complete the sentences using Present Continuous or Present Simple.

poziom ćwiczenia: elementary

Opis gramatyki: Kiedy używamy czasu Present Continuous?

  1. What  ? He's a doctor.

  2. The water  . Turn it off please.

  3. I   on holiday next week.

  4. It's late. We   the party.

  5. Summer   around July.

  1. The movie   with a very scary scene.

  2. She   to Greece tomorrow.

  3. The shops   earlier today.

  4. I   my father every month.

  5. I must go. I   my lawyer in half an hour.

Zostaw komentarz:
Zaloguj się aby dodać komentarz. Nie masz konta? Zarejestruj się.