Future Simple przeczenia – ćwiczenia z angielskiego

Polecenie:

Change the statement into a negative.

poziom ćwiczenia: elementary

Opis gramatyki: Future Simple - pytania i przeczenia

  1. Jane will enjoy the movie.

  2. I'll go to his shop and talk to him.

  3. Next month Kevin will be in China.

  4. You'll find my family at home in the evening.

  5. I'll visit my aunt next Monday.

  1. They'll get married soon.

  2. My son will go to Amsterdam next month.

  3. I'll get you a present next year.

  4. Mark will be very upset.

  5. My parents will be very surprised tomorrow.

Zostaw komentarz:
Zaloguj się aby dodać komentarz. Nie masz konta? Zarejestruj się.