Ćwiczenia – Present Continuous zastosowanie

Polecenie:

Complete the sentences using Present Continuous or Present Simple.

poziom ćwiczenia: elementary

Opis gramatyki: Kiedy używamy czasu Present Continuous?

  1. I   tea every morning.

  2. She   basketball now.

  3. The cat   from our dog at the moment.

  4. Excuse me,   English? I need some help.

  5. Where   from? France?

  1. Where's Tom? He   a shower.

  2. I   sport.

  3. Martin   books very often.

  4. You  .

  5. They   Spanish with a native speaker.

Zostaw komentarz:
Zaloguj się aby dodać komentarz. Nie masz konta? Zarejestruj się.